Endret: 6 des 2020     Opprettet: 7 okt 2017

Ansvarsfordeling og kontaktpersoner

Styremedlemmer, oppgangskontakter i hver blokk og andre kontaktpersoner. Les mer

ADMINISTRASJON

Styre m.m

Styrets leder:
- Ingar Tufte

Styremedlemmer:
- Inger Briskeby

-Lars Aksel Pleym Urholt

Varamedlem:
- Grete Wich
- Wenche Bø
- Bjørn Riise

Signatur:
- Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap

 

Fordelingen av roller/ansvar for medlemmene i styret er som følger (førstnevnte har hovedansvar):

Styreledelse / økonomi / overordnet ansvar:
Ingar Tufte (ingar@risenga.info tlf. 90 75 39 14)

Regnskap:

Inger Briskeby (inger@risenga.info tlf.99 20 33 10)

Overordnet oppfølging av avtale med Veidekke:
Ingar Tufte (ingar@risenga.info, tlf. 90 75 39 14)

Leverandørkontakt:

Lars Aksel Pleym Urholt (lars@risenga.info tlf.91 33 22 46)

Beboerkontakt:

Wenche Bø (wenche@risenga.info tlf 91 38 19 60
Alle henvendelser til styret fra sameiets beboere skal rettes til Wenche Bø

HMS:
Wenche Bø (wenche@risenga.info tlf 91 38 19 60

Utearealer / bygge- og plansaker: Wenche Bø (wenche@risenga.info til 91 38 19 60)

WEB og informasjon til beboerne:
Grete Wich  (gretewich@outlook.com tlf 40 29 00 02)

Styrets arbeidsform vil hovedsakelig være at alle saker disku­teres i styret før det gis svar/tilbakemelding til beboere og før det gjøres henvendelse til leverandører eller Veidekke. Unntaket fra dette er hastesaker, som vil bli håndtert umiddelbart.

 

Andre kontaktpersoner

Gjesteleilighet:
Anne Lisbeth Holtedahl, Eddas vei 18 (gjesteleilighet@risenga.info, tlf. 41 30 82 97)

Felleslokalet:
Grete Wich, Eddas vei 28 (gretewich@outlook.com, tlf. 40 29 00 02)

Redaktør for nettsidene:
Grete Wich (gretewich@outlook.com, tlf. 40290002)

Øvrige kontaktpersoner av praktisk art finner man i FDV-permen.

 

KONTAKTPERSON FOR STYRET I HVER BLOKK

For å forbedre og forenkle kommunikasjonen mellom beboerne og styret, er det utpekt en kontaktperson i hver oppgang som kan bidra til å holde styret oppdatert bl.a om:

  • Mobilnummer og epostadresse for blokkens beboere
  • Salg/utleie av leilighet og informasjon om ny beboer som flytter inn
  • Feil/problemer som krever innsats fra vaktmester eller andre av sameiets leverandører
  • Viktige forhold ellers som styret bør være oppmerksom på
  • Behov for assistanse i forbindelse med evakuering (rullestol eller lignende)

Følgende beboere påtatt oppgaven som oppgangskontakt:

 A/B-blokken  Synøve Stryken  Eddas vei 16  syn-stry@online.no
 C/D-blokken Tordis Ingebrigtsen  Eddas vei 24 stubben47@hotmail.com
 E-blokken  Ruth Sidsel Fife Aardal  Eddas vei 32 psaardal@gmail.com
 F-blokken  Kari Hovind  Eddas vei 34  kari.hovind@online.no
 G-blokken  Mildred Midttun  Eddas vei 22  maxim-mi@online.no
 H-blokken  Ole Bjørn Hagen  Eddas vei 10  o-bjo-ha@online.no
 I-blokken  Eva Hatletveit  Eddas vei 36  eva.hatletveit@gmail.com
 J-blokken  Svenn G. Anderssen  Eddas vei 38  svenn.g.anderssen@gmail.com
 K-blokken  Ellen Stenersen  Eddas vei 44 ellenstene@online.no