Endret: 10 sep 2018     Opprettet: 4 jun 2018

Info fra styret april 2018

Informasjon fra styret april 2018.

 

Denne vinteren kan ingen klage på skiføret! En fantastisk påske er bak oss og fortsatt kan skiene benyttes her i lavlandet! For noen av oss andre kan det være like fint å kikke etter hestehov og blåveis nå!

 

Styret vil takke for deltakelsen på sameiets årsmøte! Vi vet jo alle hvor viktig deltakelsen er for at fellesskapet vårt skal fungere godt for oss alle!

 

Årsmeldingen ga en oversikt over hva styret har arbeidet med det siste året. Det var fortsatt mange store saker som ble videreført, og som fortsetter i dette året, særlig saker opp mot Veidekke. Kontinuitet har vært viktig, og vi er glad for at Erik Bastøe fortsatte som styreleder siste året. Han har gjort en stor og uvurderlig jobb i oppfølging av reklamasjonssaker mot Veidekke!

 Stor takk til Erik!

 

Nytt styre består av:

Ingar Tufte, styreleder,

Anne Helen Rui, styremedlem,

Per Otto Thorkildsen, styremedlem,

Inger Briskeby, varamedlem,

Lars Aksel Pleym Urholt, varamedlem,

Vigdis Gillespie, varamedlem.

 

Ny valgkomite består av: Karin Hvistendahl, Knut Kopstad og Erik Bastøe.

For å se styremedlemmenes ansvarsområder, se sameiets hjemmeside www.risenga.info.

 

Vedtekter.

Årsmøtet vedtok endrete vedtekter for sameiet. Vedtektene er lagt på hjemmesiden vår, www.risenga.info. De finnes enten nederst på forsiden eller ved å gå inn på menypunkt «Om oss» øverst på forsiden. Vedtektene ligger der under overskrift «Nøkkelopplysninger og dokumenter».

Alle beboere bør lese og sette seg inn i vedtektene.

HMS.

Det vil i begynnelsen av mai bli gjort en vernerunde. Vernerunden skal sikre at det ikke er forhold innendørs eller utendørs i sameiet (fellesområdene) som kan forårsake skader på personer eller bygningsmasse.

Alle styremedlemmene skal gjennomgå brannsikkerhetskurs i regi av Asker og Bærum brannvesen.

HMS-informasjonen er oppdatert. Dette kan være en anledning til å henstille til alle om å gå inn å se på hva Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet omfatter. Informasjonen kan nås ved å klikke i HMS-boksen på forsiden på hjemmesiden.

 

Mobiltelefondekning i garasjeanleggene – nødssituasjoner.

Det har vært påpekt at garasjeanleggene ikke har mobildekning noe som er uheldig dersom noen får behov for akutt hjelp.

 Styret har sett på mulige løsninger og har også kontaktet Telenor og Telia. De svarer at det er ulovlig for privatpersoner å sette opp forsterkere.  For bedrifter er det mulig, men dyrt. Vi har org.nummer, men ikke bedriftsabonnement.

 Styret har også gjort en befaring og funnet ut at der er dekning noen steder både på Terrassen og på Tunet. Det vil derfor bli satt opp oppslag i garasjene som viser hvor der er dekning. Vi håper dette kan bidra til større trygghet.

Felles infrastruktur for lading av elbil og ladbar hybridbil.

Montering av ladestasjoner er nesten ferdig i garasjen på Tunet, og starter en av de nærmeste dagene på Terrassen.

Tavlene for elbillading i de to garasjene skal monteres i uke 16. Da vil strømmen bli tatt i et par timer for at arbeidet skal kunne utføres. Vi får beskjed om dette slik at alle beboere kan varsles.

 

Veidekkesaker.

Svalgangstakene i K-blokken, fuktskader i I-blokken og lekkasje fra terreng skal utbedres, men er avhengig av «sommerforhold». Styret har satt en frist til 1. juni.

Ventilasjonsproblemer og lang tid før varmt vann kommer i noen leiligheter er et komplisert arbeid, men følges tett opp.

Feil lysstyrke på lyktestolpene.

Her ser det ut til å komme til en positiv (for oss) løsning ganske snart!

 

Gjesteleiligheten.

I tråd med vedtak på årsmøtet, vil gjesteleiligheten bli møblert med to enkeltsenger i stedet for en sovesofa. Leiligheten vil være klar til bruk med nye senger fra uke 16.

 

Parkering i Eddas vei.

Vi er i dialog med Asker kommune om saken. Kommunen ikke kan skilte parkeringsplasser for sameiets beboere i en offentlig vei. En mulig løsning, som diskuteres med kommunen, er at det skiltes med tidsbegrenset parkering i veien, f. eks. parkering tillatt maks to/tre timer mellom kl. 08.00 og kl.15.00. En slik løsning vil kunne forhindre at plassene brukes til pendlerparkering.

 

Felleslokalet.

Det er hyggelig å kunne melde om at lokalet er i flittig bruk. Bridgegruppa har sine faste kvelder der. Driftskomiteen (William Norset, Grethe Mathismoen, Ellen Stenersen, Sidsel Aardal) har sørget for temakvelder og filmkvelder. Ellers blir lokalene flittig brukt til private arrangementer. Dersom noen har ideer til temaer eller ønsker å bestille lokalet til private arrangementer – ta kontakt på felleslokale@risenga.info.

Vi minner også om bestillingsadresse for gjesteleiligheten: gjesteleilighet@risenga.info.

 

Ved henvendelse til styret, benyttes -  mail@risenga.info,

Ved henvendelse til styreleder benyttes -  styreleder@risenga.info.

 

Alle disse adressene ligger også på hjemmesiden, www.risenga.info .

Vi oppfordrer alle til å gå inn på sidene, se hvordan de fungerer for dere, kom gjerne med ønsker, kommentarer. Dersom dere ikke finner fram eller har spørsmål, ta gjerne kontakt med vigdis@risenga.info .

 

Da gjenstår det bare å ønske alle en fin tid framover og håpe på en fin vår og sommer!

 

Vårlig hilsen fra styret.