Endret: 14 des 2020     Opprettet: 16 jan 2018

Kontaktpersoner i boligselskapet

Ingar Tufte

Rolle: Styreleder. E-post:ingar@risenga.info

Inger Briskeby

Rolle: Styremedlem. E-post: inger@risenga.info

Lars Urholt

Rolle: Styremedlem. E-post: lars@risenga.info

Bjørn Riise

Rolle: Varamedlem. E-post: bjorn@gmail.com

Wenche Bø

Rolle:Varamedlem.Epost: wenche@risenga.info

Grete Wich

Rolle: Varamedlem.Epost:gretewich@outlook.com