Endret: 4 apr 2020     Opprettet: 22 jan 2020

Nye beboere

 

Velkommen som ny beboer på Risenga Terrasse og Tunet boligsameie

 

Det er med glede styret ønsker deg velkommen til vårt flotte og hyggelige boligsameie. Vi håper du vil trives! For at det gode naboskapet kan beholdes og videreutvikles ber vi om at det vises respekt for de vedtatte felles ordninger og regler sameiet har. All informasjon finner du på vår omfattende og informative hjemmeside http://www.risenga.info

 

Her gir vi viktig informasjon som vi tror kan være til nytte i forbindelse med innflytting:

  • Kjøring på sameiets gangveier er ikke tillatt. Dette gjelder også flytte- og håndverkerbiler
  • Avfall skal kildesorteres. Lokket på avfallscontainerne på Terrassen og Tunet er tydelig merket med typen avfall de skal benyttes til. Annet avfall, emballasje m.m må kjøres til Yggeset Avfallspark. Det må ikke plasseres avfall på bakken ved avfallscontainerne
  • Bestilling av navneskilt til ringeklokke og postkasse gjøres via Grete Wich, grete@risenga.info Skiltene på ringeklokker og postkasser skal ha enhetlig utforming.
  • Henvendelser til styret skal skje til beboerkontakt Wenche Bø, wenche@risenga.info . Øvrig informasjon om styremedlemmene og deres respektive ansvar finnes på hjemmesiden.
  • Hver blokk har en kontaktperson mellom blokken og styret. Informasjon om blokkansvarlig i hver blokk finnes på hjemmesiden. Kontakt blokkansvarlig ved forhold/problemer som krever innsats fra f.eks vaktmester. Blokkansvarlig skal ha oversikt over hvem som har behov for assistanse ved f.eks. brann. Kontakt gjerne en nabo om hvem som blokkansvarlig i din blokk.
  • I garasjen skal det kun oppbevares vinter-/sommerhjul. Sykler oppbevares på sykkeloppstillingsplass. Garasjeplassen skal ikke være en generell lagringsplass for andre ting
  • Oppganger og svalganger skal holdes fri for brennbare gjenstander og gjenstander som kan hindre evakuering ved brann
     

Ellers minner vi om sameiets hjemmeside, http://www.risenga.info, som vil kunne gi svar på spørsmål du måtte ha vedrørende leiligheten og livet i Risenga Terrasse og Tunet boligsameie. Hvis du ikke har tilgang til PC eller elektroniske hjelpemidler, foreslår vi at du ber om assistanse hos familie eller andre som kan gå inn på hjemmesiden for deg.

 

Det vil fra tid til annen bli sendt viktig informasjon på epost. Det er derfor viktig at du gir blokkansvarlig beskjed om din epost­adresse, eventuelt epostadressen til et familiemedlem som kan formidle informasjonen til deg. All viktig informasjon vil i tillegg bli slått opp på oppslagstavlene i hver enkelt oppgang.

 

For øvrig viser vi til FDV-permen fra Veidekke, som gir nyttig informasjon og opplysninger om bruken av boligen og boligens tekniske innretninger. Vi oppfordrer deg til å gå inn på hjemmesiden for informasjon om Helse Miljø og Sikkerhet som er utarbeidet av styret og gir informasjon om hvordan du skal forholde deg ved brann og hvordan du selv kan sjekke brann og el-sikkerhet i din egen bolig. Informasjonen nås ved å klikke i boksen for HMS. Vi oppfordrer til å lese nøye gjennom denne.

 

Igjen ønsker vi dere velkommen som beboere på Risenga Terrasse og Tunet Sameie.

 

Med vennlig hilsen fra styret