Endret: 20 mar 2019     Opprettet: 7 okt 2017

Forsikring, reklamasjoner, heiser, innbruddsalarm

Det er strengt forbudt for den enkelte beboer å gripe inn i fellesskapets tekniske installasjoner.
Dette vil kunne medføre store økonomiske konsekvenser.

Forsikringer

Sameiet har tegnet forsikring for byggene og alle utvendige anlegg, herunder brannforsikring. Den enkelte må forsikre eget innbo og eventuelle verdigjenstander i leiligheten, som smykker, kunstsamlinger og lignende.

Sameiets forsikringsavtale er tegnet hos Gjensidige forsikring.

Forsikringen har polisenummer 87941313.

Reklamasjoner

Reklamasjoner meldes til Veidekke via www.bolig-basen.no  med kopi til Morten Johansen i Veidekke Eiendom, epost morten.johansen@veidekke.no.

Innbruddsalarm

Dette er noe hver enkelt må inngå avtale om med en alarmleverandør. Styret anbefaler å bruke Ø. Wiig eller Trygge Rom fordi disse har avtale med Asker og Bærum brannvesen (ABBV), og derfor kan tilby hurtig respons. Man vil også få lavere månedspris fordi sameiet har brannalarm via Brannvesenet

Heiser

Gul knapp i heisen gir direkte forbindelse til vaktsentral (24 timers vakt) hos GM-heis. Vakttelefon 954 68 000. Forsøk gjerne å varsle en av følgende først: Ingar Tufte: 907 53 914, Lars Urholt: 913 32 246 eller  Svenn Anderssen: 908 81 541. De har fått opplæring i å betjene heisen ved stans.