Endret: 14 mai 2019     Opprettet: 8 okt 2017

HMS

HMS-arbeidet skal skape et trygt og godt miljø for beboerne.

HMS-arbeidet i sameiet skal verne om liv, helse og materielle verdier, og dessuten skape et godt og trygt miljø.

Målsettingen er:

Sameiet skal ikke ha ulykker i fellesarealene som medfører alvorlige personskader

Sameiet skal ikke ha uønskede hendelser som medfører større materielle skader

Styret ønsker hjelp fra alle beboere til å kartlegge og melde fra om mulige farer som finnes i vårt område. Styret vil på bakgrunn av egne observasjoner og innkomne bekymringsmeldinger utarbeide en risikoanalyse og foreslå tiltak med tidsfrister for å unngå mulige faremomenter, samt følge opp disse med jevnlig inspeksjon.

Det er utarbeidet detaljert informasjon om hva Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet omfatter.

Alle beboere på Risenga Terrasse og Tunet Sameie oppfordres til å sette seg nøye inn i innholdet.

Klikk her for å komme til HMS-informasjon