Endret: 14 mai 2019     Opprettet: 17 jan 2018

Branninstruks

Les mer her.

    

    VED BRANNALARM: 

1. Sørg for at alle blir varslet.

2. Lukk dører og vinduer.

3. Gå raskt ut av bygningen.

·    NB! Bruk ikke heis.   

4.  Gå til felles møteplass.

·    VED BRANN:   

1.  Varsle personer i fare ved å rope “Brann! Brann!”.

2. Hjelp hverandre ut til felles møteplass.

3. Varsle brannvesenet på nødnummer 110.

4. Si ifra til brannvesenet hvis det fremdeles er folk inne. 

·    VED BRANN I LEILIGHET MED GASSPEIS:  

1.  Den første som blir oppmerksom på brannen skal så raskt som mulig stenge stengeventilen i det utvendige gasskapet. NØDNØKKEL I RØDT NØKKELSKAP i trappegang. All tilførsel av gass til leiligheten blir da stanset.

2. Merk: Brannrøyk er svært giftig! Dersom trapperommet er fylt av røyk, gå tilbake til leiligheten og lukk døren. Døren kan stå imot brann minst en halv time. (IKKE BRUK HEIS) Gi deg til kjenne via vindu eller balkong, slik at redningspersonell kan hjelpe deg trygt ut. 

·    REDDE, VARSLE, SLOKKE.  

Rekkefølgen for hva du skal gjøre ved brann, må du avgjøre selv ut fra den aktuelle situasjonen. “Redde, varsle, slokke” er en nyttig huskeregel:

1. REDDE: Sørg for at alle kommer i sikkerhet.

2. VARSLE: Varsle brannvesenet på nødnummer 110.

3. SLOKKE: Forsøk å slokke brannen, men utsett aldri deg selv eller andre for unødig fare. 

 

    HUSK!   

1.  Nødnummer til brannvesenet:                                 110 

2. Oppgi korrekt adresse til brannvesenet:                 EDDAS VEI 10-50

3.   Felles møteplass ved evakuering:  

      *For Terrassen: Utenfor søppelkontainerne for Terrassen.

      *For Tunet:        Utenfor søppelkontainerne for Tunet.             

4. Trenger du assistanse ved evakuering?

5. Personer med nedsatt funksjonsevne har ofte behov for assistanse til å komme seg ut i en nødssituasjon. Styret vil gjerne ha oversikt over hvem som har behov for slik hjelp i tilfelle brann. Gi beskjed til styret dersom du trenger hjelp, eller dersom du selv ønsker å være en hjelper.

     Merk:

     BRANNVESENET HAR UNIVERSALNØKKEL TIL SAMTLIGE LEILIGHETER .

     Nøkkelen oppbevares i nøkkelboks utenfor inngangsparti nr. 32 og nr. 38   

Gjør deg kjent med plassering av nøkkelboksene slik at du kan anvise brannvesenet frem til boksene i en krisesituasjon.

·