Endret: 21 jun 2021     Opprettet: 8 okt 2017

Nøkler og postkasseskilt. Slik bestiller du

Nøkler
Nøkkelen til leiligheten passer til din egen dør, til døren i alle trappeoppgangene, til hengelåsen i boden og til garasjeporten ved åpning fra utsiden.

Ekstra nøkler kan bestilles gjennom Grete Wich, Eddas vei 28, tlf. 40290002,post gretewich@outlook.com  Ekstra nøkler sendes rekommandert og betales av hver enkelt.

En nøkkel koster kr. 260,- + moms. Frakt komme i tillegg: Kr. 86,40 + moms.

Oppfordring: Legg eventuelt en reservenøkkel hos en god nabo.

Det er egen nøkkel til postkassen. Ekstra postkassenøkler må den enkelte få slipt selv. Det kan gjøres  hos alle som sliper nøkler. OBS! Dersom du ikke har nummeret på nøkkelen, må låsesmed skifte låsen på  postkassen din.

Automatisk døråpner

Alle seksjonseierne har fått utdelt brikke for automatisk åpning av ytterdøren. Brikken er kodet for ytterdøren i din blokk og kan ikke brukes i andre innganger. Den betjenes ved å trykke på tallet 1 på brikken.

Garasjeportåpner
Denne betjenes ved å trykke på knappen når man nærmer seg porten. Fra utsiden må du ganske nærme for å aktivisere åpneren. Vent med å kjøre gjennom til porten er helt åpen.

Ekstra garasjeportåpner bestilles via Grete Wich, Eddas vei 28,tlf . 40290002 epost gretewich@outlook.com

Brikken koster kr 880,75- + frakt oppkrav kr 286.- totalt kr 1.166,75

Dette er  en rabattert pris som styret har forhandlet fram, og den krever at brikken bestilles via Grete.. Kjøper man som privatperson vil prisen være 35 % høyere.

Ekstra garasjeåpner må programmeres før bruk. Kontakt vaktmester Åsmund mon 95 49 92 10 (fredag er han her)  (Asker og Bærum Vaktmesterkompani - tlf. 67150088.)
Ansvarlig vaktmester har fått opplæring i dette.

Garasjeportene kan betjenes manuelt fra innsiden ved å trykke på firkantet felt på boksen på veggen med pil opp, Porten vil lukke automatisk. Fra utsiden åpnes med dørnøkkelen i lås ved siden av porten. Porten lukkes automatisk.


NB! Ved problemer må et styremedlem kontaktes. Ikke forsøk å betjene porten ved å benytte tauene med rødt og grønt håndtak! Da kan porten låse seg, og service må tilkalles. Dette er en ekstrakostnad vi ønsker å unngå

Skilt til postkasser og ringeklokker

Skilt til postkasser og nøkler bestilles via Grete Wich, Eddas vei 28 tlf. 40290002, epost gretewich@outlook.com Det er mulighet for å få skilt hvor man reserverer seg mot reklame hvis dette ønskes. Det er ikke anledning til egen merking av postkassene. Nye skilt betales av den enkelte.

Navn på ringeklokkene bestilles hos Grete Wich, Eddas vei 28, tlf. 40290002, epost gretewich@outlook.com. Det er begrenset plass til merking, og praksis er derfor at bare etternavn står på ringeklokkene.

Nederste sett med ringeklokker er beregnet for folk i rullestol.

 

 

Sliping av postkassenøkler.

Skomakeren i underetasjen på Trekanten har emnene til postkassenøklene,og kan lage/kopiere nye nøkler. Dette koster kr 99. 

Har en mistet alle postkassenøklene må beboeren henvende seg til

Norgeskassa AS tlf 911 65 861.