Endret: 9 des 2017     Opprettet: 8 okt 2017

TV og Internett

TV og Internett

Sameiet har avtale med Get for levering av TV-signaler og Internett. Se FDV-permen for detaljer.

Avtalen omfatter levering av en standard TV-pakke og en standard Get-boks (Getbox Micro). Det er satt opp en «svart boks» som gir trådløs internettforbindelse i hver leilighet. Forbindelsen er såkalt ”fiber i vegg” som krever spesielle bokser som er tilpasset fiber. Husk, dette gjelder også Get-bokser. Hastighet inn/ut er 5 Mbit/s. Tilkoblingskoden står oppgitt i FDV-permen som hver enkelt har fått utlevert ved innflytting, eller ligger ved den svarte boksen.

Ytelser utover standard avtales med Get direkte og bekostes av den enkelte.

Spaceworld på Holmensentret forhandler Get-bokser.