Endret: 27 nov 2019     Opprettet: 8 okt 2017

Vaktmester

Kontaktinformasjon og retningslinjer. Les mer

Vaktmester: Åsmund er hos oss på fredager og kan teffes på mobil :95 49 92 10

Asker & Bærum Vaktmesterkompani AS (ABVK)
Skuiveien 50
1339 Vøyenenga
Tlf. 67150088

Vaktmesteren skal kontaktes via styret når det gjelder oppdrag for sameiet, oppdrag som skal dekkes over sameiets budsjett. "Private" vaktmesteroppdrag kan bestilles av den enkelte, og betales av den enkelte.

Faste tjenester som inngår i sameiets avtale med ABVK omfatter følgende:

 • Sameiet besøkes i fast rutine én gang pr uke, avtalt ukedag er tirsdag.
   
 • Vask hver uke av oppganger og trapper, fra kjellerdør og opp alle etasjer inkl. heiser
   
 • Vask av vinduer i oppgangene én gang i måneden
   
 • Matter i oppgangene og bytting av disse
   
 • Lys i alle fellesarealer samt utelys kontrolleres ukentlig
   
 • Skifting av lyspærer i fellesarealene
   
 • Plukking av søppel (sneiper, papir o. l.) på sameiets eiendom hver besøksdag
   
 • Sjekk av garasjeporter og tekniske rom ved hvert besøk
   
 • Ukentlig kontroll av dører og låser, justering ved behov
   
 • Visuell kontroll av bygningsmassen
   
 • Rensing av overvannsrist ved garasjeinnkjørselene én gang pr sesong
   
 • Tørrfeiing av garasjene hver vår
   
 • Håndmåking av snø foran inngangene og ved gasstankene, samt ved søppelbrønner ved minimum 5 cm snøfall (snøryddig prioriteres foran andre oppgaver; det kompenseres ikke for faste oppgaver som eventuelt ikke blir utført som følge av dette)
   
 • Strøing når det er glatt på gangveiene, alle dager i vinterhalvåret
   
 • Oppfylling av strøkasser
   
 • Kontroll av gassnivå i gasstankene og bestilling av etterfylling av gass ved behov